Posts Tagged ‘huong dan Jaibreak iphone’

iPad 2 iOS 4.3.3 – Hướng dẫn jailbreak bằng JailbreakMe [4.3.3]

jailbreakMe

Đây là bài hướng dẫn cách jailbreak iPad 2 iOS 4.3.3 bằng cách sử dụng JailbreakMe. Nếu iPad của Bạn đang chạy iOS 4.3.3 bạn có thể bỏ qua năm bước đầu tiên của hướng dẫn này. Bước 1: Tạo 1 thư mục ngoài màn hình máy tính của Bạn có tên là Pwnage và [...]

Jailbreak iPhone 4 OS 4.3.1 – Hướng dẫn jailbreak bằng Redsn0w (Windows)

redsnow

Đây là bài hướng dẫn cách jailbreak iPhone 4 iOS 4.3.1 bằng cách sử dụng RedSn0w trên Windows. Bài hướng dẫn jailbreak tương tự trên Mac sẽ hướng dẫn trong bài viết này! Bạn phải chắc chắn là không update iOS 4.3.1 gốc!nếu Bạn cần unlock! Vì tool unlock Ultras0w chưa unlock được BB của [...]

Hướng dẫn Jailbreak iPhone 4 OS 4.2.1 bằng RedSn0w (Windows)

redsnow

Đây là bài hướng dẫn cách jailbreak iPhone 4 iOS 4.2.1 bằng cách sử dụng RedSn0w trên Windows. Bài hướng dẫn jailbreak tương tự trên Mac sẽ hướng dẫn trong bài viết khác! Bạn chỉ có thể tethered jailbreaK vào thời điểm này! Nghĩa là Bạn sẽ phải dùng Reds0w để khởi động máy của [...]

Hướng dẫn Jailbreak iPhone 4 OS 4.2.1 bằng Greenpois0n (Windows)

Greenpois0n

Đây là bài hướng dẫn cách jailbreak iPhone 4 của Bạn bằng cách dùng GreenpoiS0n cho Windows. GreenpoiS0n hỗ trợ iOS 4.1 và 4.2.1. Nếu iPhone của Bạn có iOS là 4.0, 4.0.1 và 4.0.2 có thể sử dụng Limerain. Thông tin hữu ích ? Chia sẻ với bạn bè:Tweet

Hướng dẫn Jailbreak iPhone 4 OS 4.1 bằng Limera1n (Windows)

Limera1n

Đây là hướng dẫn Jailbreak iPhone 4 chạy OS 4.1 bằng cách sử dụng phần mềm Limera1n chạy trên hệ điều hành Windows. Limera1n chỉ hỗ trợ hệ điều hành iOS 4.0, 4.0.1, 4.0.2, và 4.1 Chú ý: Không nên nâng cấp hệ điều hành hiện tại của bạn lên hệ điều hành iOS 4.1 [...]

Hướng dẫn Jailbreak iPhone 4 OS 4.1 bằng Greenpois0n (Windows)

Greenpois0n

Đây là bài hướng dẫn cách jailbreak iPhone 4 của Bạn bằng cách dùng GreenpoiS0n cho Windows. GreenpoiS0n hỗ trợ iOS 4.1 và 4.2.1. Nếu iPhone của Bạn có iOS là 4.0, 4.0.1 và 4.0.2 có thể sử dụng Limerain. Thông tin hữu ích ? Chia sẻ với bạn bè:Tweet

Hướng dẫn Jailbreak iPhone 4 OS 4.0.2 bằng Limera1n (Windows)

Limera1n

Đây là hướng dẫn Jailbreak iPhone 4 chạy OS 4.0.2 bằng cách sử dụng phần mềm Limera1n chạy trên hệ điều hành Windows. Limera1n chỉ hỗ trợ hệ điều hành iOS 4.0, 4.0.1, 4.0.2, và 4.1 Chú ý: Không nên nâng cấp hệ điều hành hiện tại của bạn lên hệ điều hành iOS 4.1 [...]

Hướng dẫn Jailbreak iPhone 4 OS 4.0.1 bằng Limera1n (Windows)

Limera1n

Đây là hướng dẫn Jailbreak iPhone chạy OS 4.0.2 bằng cách sử dụng phần mềm Limera1n chạy trên hệ điều hành Windows. Limera1n chỉ hỗ trợ hệ điều hành iOS 4.0, 4.0.1, 4.0.2, và 4.1 Chú ý: Không nên nâng cấp hệ điều hành hiện tại của bạn lên hệ điều hành iOS 4.1 nếu [...]