Posts Tagged ‘chuot bluetooth’

WeBe + + biến iPhone thành chuột và bàn phím Bluetooth

o5eem3gt6qke6k706gu

WeBe + + biến iPhone của bạn thành một con chuột Bluetooth và bàn phím thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn Bluetooth HID. Gabriel Hoehener (tác giả của Wi-Fi và Bluetooth Mouse cho iPhone / iPod touch) và Matthias Ringwald (BTstack bàn phím, chuột, và GPS) đã tham gia lực lượng và tạo ra [...]