About TA Mobile – 75C Nguyễn Du – Hà Nội

TRUNG TÂM TẠI HÀ NỘI: HOT LINE: 04 39425356
Công ty: TA_MOBILE (ADCOM & GSMVN co., ltd)

  • Bệnh Viện Điện Thoại: 75C Nguyễn Du – Hà Nội

Liên hệ:

Care sửa chữa dịch vụ: 04 39425356. Email: care@gsm.vn

Báo giá thiết bị: 0904070580 . Email: sales@gsm.vn . YM: gsmvnsale


Cung cấp các giải pháp sửa chữa phần mềm phần cứng cho điện thoại di động

Thanh toán:

ATM VietComBank HaNoi: 002.1.00.0818688
Chủ thẻ: Đỗ Tuấn Anh

Thông tin hữu ích ? Chia sẻ với bạn bè: