Archive for the ‘Hướng dẫn Jailbreak & Unlock’ Category

Hướng dẫn Jailbreak iPhone 4 OS 4.0.1 bằng Jailbreakme

jailbreakme-s

Đây là bài viết hướng dẫn cách jailbreak bất kì chiếc iPhone nào đang chạy trên hệ điều hành iOS 4.0 – 4.0.1 bằng cách sử dụng JailbreakMe, được phát triển bởi Comex. Trước khi bắt đầu thao tác, cần chắc chắn rằng thiết bị của bạn đã được active và chạy trên hệ điều [...]

Hướng dẫn Jailbreak iPhone 4 OS 4.0 bằng Limera1n (Windows)

Limera1n

Đây là hướng dẫn Jailbreak iPhone chạy OS 4.0.2 bằng cách sử dụng phần mềm Limera1n chạy trên hệ điều hành Windows. Limera1n chỉ hỗ trợ hệ điều hành iOS 4.0, 4.0.1, 4.0.2, và 4.1 Thông tin hữu ích ? Chia sẻ với bạn bè:Tweet

Hướng dẫn Jailbreak iPhone 4 OS 4.0 bằng Jailbreakme

jailbreakme-s

Đây là bài viết hướng dẫn cách jailbreak bất kì chiếc iPhone nào đang chạy trên hệ điều hành iOS 4.0 – 4.0.1 bằng cách sử dụng JailbreakMe, được phát triển bởi Comex. Trước khi bắt đầu thao tác, cần chắc chắn rằng thiết bị của bạn đã được active và chạy trên hệ điều [...]

Hướng dẫn Jailbreak iPhone 3GS OS 4.0.1 bằng Limera1n (Windows)

Limera1n

Đây là hướng dẫn Jailbreak iPhone 3GS chạy OS 4.0.1 bằng cách sử dụng phần mềm Limera1n chạy trên hệ điều hành Windows. Limera1n chỉ hỗ trợ hệ điều hành iOS 4.0, 4.0.1, 4.0.2, và 4.1 Chú ý: Không nên nâng cấp hệ điều hành hiện tại của bạn lên hệ điều hành iOS 4.1 [...]

Hướng dẫn Jailbreak iPhone 3GS OS 4.0 – 4.0.1 bằng Jailbreakme

jailbreakme-s

Đây là bài viết hướng dẫn cách jailbreak bất kì chiếc iPhone nào đang chạy trên hệ điều hành iOS 4.0 – 4.0.1 bằng cách sử dụng JailbreakMe, được phát triển bởi Comex. Trước khi bắt đầu thao tác, cần chắc chắn rằng thiết bị của bạn đã được active và chạy trên hệ điều [...]

Hướng dẫn Jailbreak iPhone 3GS OS 4.0 bằng Limera1n (Windows)

Limera1n

Đây là hướng dẫn Jailbreak iPhone 3GS chạy OS 4.0 bằng cách sử dụng phần mềm Limera1n chạy trên hệ điều hành Windows. Limera1n chỉ hỗ trợ hệ điều hành iOS 4.0, 4.0.1, 4.0.2, và 4.1 Chú ý: Không nên nâng cấp hệ điều hành hiện tại của bạn lên hệ điều hành iOS 4.1 [...]

Hướng dẫn Jailbreak iPhone 3G OS 4.2.1 bằng RedSn0w (Windows)

redsnow

Đây là bài hướng dẫn cách jailbreak iPhone 3G iOS 4.2.1 bằng cách sử dụng RedSn0w trên Windows. Bài hướng dẫn jailbreak tương tự trên Mac sẽ hướng dẫn trong bài viết khác! Thông tin hữu ích ? Chia sẻ với bạn bè:Tweet

Hướng dẫn Jailbreak iPhone 3G OS 4.1 bằng RedSn0w (Windows)

redsnow

Đây là bài hướng dẫn cách jailbreak iPhone 3G iOS 4.1 bằng cách sử dụng RedSn0w trên Windows. Bài hướng dẫn jailbreak tương tự trên Mac sẽ hướng dẫn trong bài viết khác! Không sử dụng hướng dẫn này nếu Bạn muốn unlock. Vì hiện tại chưa có tool unlock cho baseband của FW 4.1, [...]