Fan của iPhone và Android khác nhau như thế nào?

HunchDroidvsiOS7684_c2077
Một khảo sát đã cho thấy rằng giữa người dùng iPhone và Android có sự khác biệt khá lớn.
Bạn đang dùng Android hay iOS? Và bạn có nghĩ rằng hệ điều hành di động đang dùng có thể phản ánh được tính cách và lối sống của bạn hay không? Hãy tham khảo bức hình infographic dưới đây để biết được rằng tại Mỹ, người dùng Android và iPhone có rất nhiều đặc điểm khác nhau.
Ví dụ như số nam giới dùng Android nhiều hơn nữ giới. Số người dùng Android chưa bao giờ ra khỏi đất nước nhiều hơn 71% so với người dùng iPhone, còn số người dùng iPhone đã chu du qua ít nhất 5 nước nhiều hơn 50% so với người dùng Android.

Thông tin hữu ích ? Chia sẻ với bạn bè:
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.