Dùng iPhone phát Wifi bằng phần mềm MyWi

dung_iphone_phat_wifi

MyWi là phần mềm phát wifi từ iPhone dựa trên kết nối 3G hoặc EDGE sẵn có của iPhone hoặc iPad.

Các thiết bị khác như Laptop hoặc iPod touch, smartphone khác có thể dùng wifi phát ra từ iPhone/iPad này để truy cập internet. Tốc độ truy cập phụ thuộc vào tốc độ kết nối 3G hay EDGE của máy iPhone/iPad dùng làm đầu phát.

Để cài được phần mềm này, máy iPhone/iPad của bạn phải được jailbreak và có Cydia sẵn.

Nếu chưa biết cách jailbreak iPhone/iPad, các bạn có thể đọc hướng dẫn cách làm từ đây nhé: http://gsm.vn/f594/

Với máy đã có Cydia, các bạn xem video hướng dẫn dưới đây nhé

Mywi 4.0

mywi4-0forweb1-jpg
mywi4-0forweb2-jpg
mywi4-0forweb3-jpg
mywi4-0forweb4-jpg
mywi4-0forweb5-jpg
mywi4-0forweb6-jpg
mywi4-0forweb7-jpg
mywi4-0forweb8-jpg

Nguồn: http://iphone.gsm.vn

Thông tin hữu ích ? Chia sẻ với bạn bè:
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.